Oportunități

Comuna cunoaşte o adevarată tradiţie în ceea ce priveşte industria textila. Sunt necesare fonduri pentru amenajarea pe raza comunei unor fabrici moderne de confecţii, textile , încălţaminte, localitatea   dispunand de suficienta forţa de munca calificată, necalificată şi ieftină în acest domeniu.
-Sectorul agricol poate fi dezvoltat prin modernizarea tehnicilor folosite în cultivarea pământului, suprafeţele de teren arabil se preteaza culturilor cerialiere, de porumb, floarea soarelui si soia.

Sunt necesare investiţii in amenajarea unor centre moderne de colectare şi depozitare a produselor agricole.
-Un alt domeniu favorabil investiţiilor este zootehnia. Sunt necesare fonduri pentru amenajarea in localitate a unor ferme specializate in creşterea animalelor, a unor centre de  prelucrare şi procesare  a produselor de origină animală.
-Turismul şi agroturismul sunt alte oportunităţi. Sunt necesare investiţii in amenajarea unor centre de odihnă, de agrement, tabere pentru copii.
– se pot realiza investiţii în realizarea unor centre digitale in comuna.
– sunt necesare fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii locale, pentru creerea unor centre de sprijin social pentru bătrani.

   Facilităţi pentru investitori:

Pentru ridicarea nivelului de trai al locuitorilor şi pentru dezvoltarea social – economică a comunei, administraţia locala este dispusă să colaboreze cu eventuali investitori oferind anumite facilităţi si anume:
– prezentare şi reprezentare comunitate
– suport logistic şi consultanţă
– scutiri de taxe şi impozite in temei legal
– concesionări de terenuri
– reţea de alimentare electrică