Realizări

Executarea de rigole şi şanturi dalate aferente drumurilor comunale. Constructor S.C.BILOM SRL Galati – Proiect în curs de derulare.

– Sa întocmit şi aprobat studii de fezabilitate pentru alimentarea cu gaze a localităţii.

– Sa întocmit şi aprobat de Consiliul local, asfaltarea străzii principale pe o lungime de 1,2 km.

– Sunt în proiect realizarea unui studiu de fezabilitate şi a unui proiect aferent, privind realizarea digului de apărare împotriva inundaţiilor pe o lungime de 1,2 km.

– Extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a localităţii.

– Pietruire drumuri comunale Smîrdan, pe o lungime de 4 km.