IMPOZITUL / TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN

 

                                                                                                                                                               LEI / HA

NR. CRT.

ZONA

 

 

CATEGORIA DE

FOLOSINTA

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL 2009

 

ZONA

A

B

C

D

1

Teren cu constructii

27

24

22

19

2

Arabil

43

41

38

36

3

Pasune

24

22

19

17

4

Faneata

24

22

19

17

5

Vie pe rod,alta decat cea prevazuta la nr.crt. 5.1

48

46

43

41

5.1

Vie pana la intrarea pe rod

X

X

X

X

6

Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1

48

46

43

41

6.1

Livada pana la intrarea pe rod

X

X

X

X

7

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1

14

12

10

7

7.1

Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie

X

X

X

X

 

8

Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole

5

4

2

1

8.1

Teren cu amenajari piscicole

29

26

24

22

9

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

10

Teren neproductiv

X

X

X

X