Obiective

Infrastructura  şi programe de dezvoltare comunitară

  în subordinea Consiliului local Smîrdan funcţionează o staţie de alimentare cu apă care asigură apa potabilă pentru un număr  de 290 gospodării si 10 agenţi economici .

  1. Staţia de alimentare cu apă a fost reabilitată în anul 2005 printr-un program derulat prin Ministerul Administraţiei şi Internelor-Unitatea de Management a Proiectului de Dezvoltare Rurală MAI-UMP-PDR şi Unitatea de Implementare a Proiectului din judeţul Tulcea, UIP/TL/PDR –valoarea totală a investiţiei 381610 lei din care contribuţia comunităţii in bani şi muncă  47.264 lei
  2. În anul 2006 drumurile comunale au fost pietruite pe o lungime de 3.96 km printr-un progrm derulat  prin Ministerul Administratiei şi Internelor-Unitatea de Management a Proiectului de Dezvoltare Rurală MAI-UMP-PDR şi Unitatea de Implementare a Proiectului din judeţul Tulcea, UIP/TL/PDR –valoarea totală a investiţiei 516128 lei din care contribuţia  comunităţii  51.613 lei.
  3. Investiţii necesare pentru care se impune atragerea de fonduri externe sunt:

– Construire dig de apărare împotriva inundaţiilor pe o lungime de 1,2km-localitatea este expusa anual inundaţiilor datorate creşterii debitelor Dunării peste cota de inundaţie;

– Refacere îmbracaminte asfaltică drum comunal principal prin covor bituminos pe o lungime de 6 km ;
– Alimentarea cu gaze a localităţii,proiect realizabil deoarece comuna este situata la 7 km distanţa de magistrala de gaze. Înfiinţare sistem de alimentare cu gaze a localităţii;
– Extindere sediu primărie ;

– Extindere reţea de alimentare cu apă.

– Canalizare cu staţie de epurare;

– Reabilitare sediu primărie şi sediu cămin cultural;

– Realizarea şi amenajarea de spaţii de recreere pentru populaţie (parcuri, spaţii joacă, etc).

– Construirea unui centru de consiliere pentru persoane cu nevoi speciale.

– Construirea unui stadion de fotbal cu dotările necesare;

– Înfiinţare unei reţele de canalizare  si staţie de epurare.