STATUTUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Prezentare generala

Relief:

Pe întreg teritoriul comunei Smîrdan se deosebește o singură unitate geomorfologică, Lunca Dunării, cu aspect slab ondulat. Din punct de vedere geologic teritoriul se prezintă foarte variat, întrucât rocile mama pe care s-au format și au evoluat solurile sunt diferite. Se întâlnesc roci formate din material aluvionar nisipos depus sub formă de straturi. În locurile joase unde apa a rămas timp îndelungat și unde materialul depus a fost mai fin  s-au format roci lutoase și luto-argiloase .

Climă :

Așezarea comunei în apropierea paralelei de 45 latitudine nordica – la jumătatea distanței dintre Ecuator și Polul Nord – stabilește tipul climatic temperat continental.

Vegetație :

Pădurea de luncă cu o vegetație lemnoasă spontană reprezentată de plop și salcie găsește mediul prielnic de dezvoltare în condițiile hidrologice locale. În afară de plop și salcie se mai întâlnesc frasinul și mai rar arțarul și stejarul.
Vegetația ierboasă este caracteristică stepei și luncilor joase inundabile.
În locurile mai joase, cu apă stagnantă, sunt răspândite plante ierboase ca: stuful, papura, pipirigul, nufărul, stânjenelul de baltă.

Fauna :
În lunca şi zona inundabilă a Dunarii, se întâlneşte o faună bogată şi variată, formată în primul rand din animale strâns legate de apa prin modul lor de viaţa dar şi din animale tereste. Mai reprezentative sunt vidra şi nurca. Cea mai reprezentativă este fauna ornitologică de baltă, respectiv: stârci, raţe, gâşte, etc, precum şi numeroase specii cântătoare (privighetoarea de stuf, cârsteii, barza, rândunica).
Din fauna acvatică un interes economic deosebit este fauna piscicolă: crapul, plătica , roşioara, carasul, stiuca, salăul, somnul, bibanul, etc.

Atractii turistice si potential de dezvoltare in acest domeniu:
O atracţie turistică importantă în zona comunei este pădurea de salcie şi plopi situată pe malul canalului Măcin si lacul ”Piatra fetei”, situat în apropierea drumului naţional DN 22, un punct de mare atracţie pentru amatorii de pescuit . Oportunităţi de investiţii în acest sens ar fi construirea unor cabane de vacanţă  atât pentru amatorii de pescuit cât şi pentru cei de vanatoare.
Un alt punct de atractie situat la 13  km de comună sunt Munţii Măcinului, munţi hercinici, cel mai vechi  lanţ muntos din Europa, actualmente, Parc National.
De asemenea plaja şi pădurea situată  pe malul drept al Dunarii  spre comuna I.C. Bratianu este o atracţie deosebită pe perioada de vară. În acest sens oportunităţi de investiţii ar fi in amenajarea unui punct turistic şi de agrement.

În fiecare vara pe data de 15 august se organizează sărbătoarea Smîrdanului, eveniment la care participă toţi locuitorii comunei.

Date generale

Componentă : localitatea Smîrdan formează comuna cu acelasi nume.

Suprafaţă :

– Intravilan : 96,8 ha

– Extravilan total 3557,8 ha din care:

• proprietăţi- 668 ha
• islaz comunal –681 ha
• rezervă Consiliu local  -176.8 ha

Terenuri agricole aparţinând Agenţiei Domeniului Statului – 2032 ha din care concesionate de:

– agenti economici – 1538,21 ha

– persoane fizice  – 330,55 ha
 

Populaţia : numărul total al locuitorilor este de 1226 din care pe categorii de varsta si sex:

Sat

0-19

20-44

45-65

Peste 65

F

B

F

B

F

B

F

B

SMÎRDAN

112

98

196

185

228

224

48

35

Total grupe

210

381

552

83

Total populatie

1226

 

Viaţa socială si culturală

La nivelul comunei functioneaza:

– un dispensar uman cu un medic de familie generalist

– un dispensar veterinar cu un medic veterinar

– o scoala cu clasele I-VIII, cu un număr de 150 de elevi  si 14 cadre didactice calificate

– o biserică crestin ortodoxa cu un preot paroh

– un cămin cultural in care se desfăsoare activitati distractive pentru tineret

– o biblioteca comunală

– oficiu poştal

– teren de fotbal

 

Economie

Activitatea economica de baza  a comunei este agricultura cu cele doua ramuri de activitate :

a)Crestea animalelor – la nivelul anului 2008 numarul de animale detinute de crescatorii de animale pe categorii au fost:

-bovine –1400 capete
-ovine   – 1300 capete
-caprine – 530 capete
-cabaline –70 capete
-porcine –  300 capete
-pasari  –  7000 capete

b)Cultuta plantelor – la nivelul  anului 2007-2008  au fost infintate urmatoarele culturi:

-griu – 1296 ha –productia medie –2000 kg/ha
-porumb – 250 ha-productia medie –2000 kg/ha
-rapită – 997 ha –productia medie –1200 kg/ha
-orzoaică de primavară – 117 ha productia medie 1500kg/ha
-floarea soarelui – 135 ha –productia medie 1000 kg /ha

Principalele societati care au ca obiect de activitate productia vegetala sunt:

SC ACVILA SRL MACIN –cu suprafată de 455 ha
SC AGROSCHINAU SMIRDAN-cu suprafată de 132,8 ha
SC AGROMAR SRL SMIRDAN- cu suprafată de 139 ha
SC LORD SRL SMIRDAN  -cu suprafată de 128,41 ha
SC  AGIL SRL – cu suprafată de 80 ha
SC AGRODAR – cu suprafată de 560 ha
SC DEMETER – cu suprafată de 43 ha

Terenurile detinute de societati sunt in mare parte  concesionate de la AGENTIA DOMENIILOR STATULUI si prin contracte de arendare  de la propritarii de teren.

Servicii de transport fluvial de marfuri si calatori –pe raza comunei functioneaza  SOCIETATEA DANUBTRANS SRL SMIRDAN cu o cifra anuala de afaceri de 7.000.000 lei ron. 

Pescuitul ,serviciile si comertul sunt alte activitati practicate de locuitorii comunei.